top of page
Föreningen

Föreningens syfte är att bedriva filmverksamhet genom att göra egna filmer och rörliga bilder, anordna filmvisningar, kurser och workshops samt filmfestivaler.

Vi är medlemmar från olika delar av Svergie, svenskfödda och nyanlända, samt boende andra länder som t.ex. Tyskland, Turkiet, Polen och Italien.

Vårt säte har vi i Tranås i Jönköpings län.

Vill du bli medlem? Kontakta oss!

bottom of page